Huisarts wil medicatie niet ophogen

  • marije
  • Onderwerp Auteur
  • Offline
  • Nieuw lid
  • Nieuw lid
Lees meer
7 jaren 5 maanden geleden #11244 door marije
Huisarts wil medicatie niet ophogen werd gestart door marije
Dag allemaal,

Sinds vier jaar weet ik dat ik hashimoto heb en slik momenteel 88mg Euthyrox. Ik heb de afgelopen jaren geleerd dat ik me met een TSH van onder de 2 en een FT4 van rond de 17 het beste voel.
Ik ben echter net verhuisd en heb een nieuwe huisarts, en volgens haar kun je je niet beter/slechter voelen zolang je ft4 binnen de normaalwaarden zit. Ik heb laten bloedprikken omdat ik me wat futloos voel en veel hartoverslagen heb. Mijn tsh 6 en mijn ft4 14 en volgens mijn huisarts kunnen mijn klachten dus niet worden verholpen door medicatie op te hogen. Mijn huisarts is zo stellig dat ik er geen speld tussen krijg. Ik weet dat mijn waarden binnen de normale grens vallen, maar is het echt zo dat het geen zin kan hebben om wat op te hogen? Ik hoop dat iemand me kan helpen!

Groetjes Marije

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Lees meer
7 jaren 5 maanden geleden #11246 door Hesa
Beantwoord door Hesa in topic Huisarts wil medicatie niet ophogen
Wijs jouw huisarts op de richtlijnen voor schildklierproblemen:

Medicamenteuze behandelingNHG Samenvattingskaart

Het doel van de behandeling van hypothyreoïdie is dat de patiënt klachtenvrij is dan wel zich zo optimaal mogelijk voelt en dat het TSH en vrije T4 normaal zijn. Het TSH bevindt zich bij goed ingestelde patiënten veelal in het laag-normale gebied (het vrije T4 is dan meestal hoog-normaal).14)21) De behandeling van hypothyreoïdie bestaat uit substitutie met levothyroxine. De substitutiedosis is gemiddeld 1,6 microg levothyroxine per kilogram lichaamsgewicht per dag, met een grote individuele variatie. Voor een volwassene komt dit meestal neer op 100 tot 125 microg 1 maal per dag, maar soms heeft een patiënt een hogere dosis nodig, tot wel 300 microg per dag. Met het vorderen van de leeftijd kan de behoefte aan levothyroxine afnemen tot 75% van de eerdere benodigde dosering.

De huisarts maakt bij aanvang van de behandeling onderscheid tussen twee groepen aan de hand van de volgende kenmerken:

Groep 1: patiënten jonger dan 60 jaar zonder cardiale comorbiditeit.
Groep 2: patiënten jonger dan 60 jaar met cardiale comorbiditeit, actueel of in de voorgeschiedenis en patiënten ouder dan 60 jaar.
Bij groep 1 kan de huisarts starten met een volledige substitutiedosis.22) Bij de groep 2 wordt de dosering altijd stapsgewijs verhoogd.

De behandeling in groep 1 is als volgt:

Start met de volledige substitutiedosis van 1,6 microg levothyroxine per kg lichaamsgewicht. Dit komt voor een volwassene van 65 kg neer op 100 microg. Een veilige maximale startdosis lijkt 150 microg levothyroxine.23)
Controleer de patiënt na 6 weken met vooraf bepaling van het TSH en vrije T4. Bespreek bijwerkingen, mogelijke cardiale klachten of eventuele vragen over de medicatie.
Verhoog de dosis levothyroxine met 12,5 tot 25 microg met intervallen van 6 weken indien er nog klachten zijn en/of als het TSH nog verhoogd is. De mate van ophoging hangt af van de ernst van de klachten en het TSH en vrije T4.
De behandeling in groep 2 is als volgt:

Start met 12,5 tot 25 microg levothyroxine, de hoogte van startdosering hangt af van de leeftijd van de patiënt, de ernst van de cardiale comorbiditeit en de duur van de hypothyreoïdie. Verhoog de dosering na ten minste 2 weken steeds met 12,5 microg levothyroxine tot een dagdosering van 50 microg.
Controleer vervolgens de patiënt 6 weken na de start van de behandeling en bespreek bijwerkingen, in het bijzonder mogelijke cardiale klachten of eventuele vragen over de medicatie.
Controleer vervolgens na 6 weken met vooraf bepaling van het TSH en vrije T4.
Blijf de dosis levothyroxine vervolgens verhogen met 12,5 microg met intervallen van 6 weken tot de patiënt klachtenvrij is, dan wel zich zo optimaal mogelijk voelt en het TSH en vrije T4 normaal is.
Voor beide groepen geldt:

Maak afspraken met de preferente apotheker over het afleveren van steeds hetzelfde geneesmiddelmerk levothyroxine in verband met mogelijke verschillen in resorptie.24)
Instrueer de patiënt om de tabletten eenmaal daags in te nemen, steeds op hetzelfde tijdstip en op een lege maag met steeds dezelfde tijdsduur voor de maaltijd, bij voorkeur een half uur.25)
Pas de dosering levothyroxine aan op geleide van de klachten van de patiënt en streef daarbij naar een normaal TSH en vrije T4, met in achtneming dat het TSH en vrije T4 sneller verbeteren dan de klachten.
Een kleine verhoging van de dosering met 12,5 microg levothyroxine, ook al zijn TSH en vrije T4 al normaal, kan ervoor zorgen dat de patiënt zich beter voelt.
Controleer het TSH en vrije T4 pas 6 weken na elke doseringsverandering, aangezien het TSH dan pas is gestabiliseerd.
Vermijd een TSH- en/of vrije-T4-waarde die buiten de referentiewaarden valt, vanwege een verhoogd risico op complicaties zoals atriumfibrilleren.
Een combinatiebehandeling van levothyroxine met liothyronine (T3) wordt niet aanbevolen. Er zijn geen voordelen aangetoond van de combinatiebehandeling boven behandeling met alleen levothyroxine en data over de veiligheid op lange termijn ontbreken.26)

Bijwerkingen

De huisarts let bij de controles op klachten van overdosering of een te snelle verhoging van de dosis, zoals nervositas, hoofdpijn, zweten, pijn op de borst, palpitaties, tachycardie, diarree, gewichtsverlies en psychische veranderingen. De patiënt wordt ook geïnstrueerd om in dat geval contact op te nemen. Een zeldzame bijwerking van de medicatie is jeuk door de hulpstoffen. Als dit zich voordoet, kan omzetten naar een preparaat van een andere fabrikant soms uitkomst bieden.

Interacties

Levothyroxine versterkt mogelijk tijdens de instelfase het effect van orale anticoagulantia. Starten en aanpassen van de dosering moet worden gemeld bij de trombosedienst. Antacida, calciumzouten, magnesiumzouten, sucralfaat en ijzerzouten verminderen de absorptie van levothyroxine. Om die reden moet levothyroxine minstens 2 uur vóór deze geneesmiddelen worden ingenomen. Levothyroxine mag niet binnen 4 uur voor of na inname van colestyramine of colesevelam worden ingenomen. Bij gelijktijdig gebruik van levothyroxine met orale oestrogenen (ook orale anticonceptiva met oestrogenen), fenytoïne, fenobarbital, carbamazepine, rifampicine of ritonavir kan de behoefte aan levothyroxine toenemen (zie ook Verwijzen).27)

ControlesNHG Samenvattingskaart

Ondanks een optimale behandeling kunnen patiënten toch klachten houden, in het bijzonder vermindering van neurocognitieve functies en algemeen welbevinden.28) De huisarts overweegt bij persisterende klachten de mogelijkheid van bijkomende ziekten, in het bijzonder auto-immuunaandoeningen, zoals pernicieuze anemie.5)De huisarts controleert het TSH en vrije T4:

elke 3 maanden in het eerste jaar nadat de patiënt klachtenvrij is en het TSH en vrije T4 normaal zijn;
en heroverweegt de behandeling bij het vermoeden van een stille of lymfocytaire thyreoïditis;29)
vervolgens jaarlijks bij stabiele waarden;
bij klachten of instabiele waardes, dan vindt de controle eerder plaats.
Verwijzen

De huisarts verwijst patiënten met een hypothyreoïdie naar de internist:

bij een centrale oorzaak [stroomschema];
bij ernstige cardiale problemen, in ieder geval bij hartfalen en stabiele angina pectoris met klachten in de klasse III-IV van de NYHA (zie de NHG-Standaard Hartfalen en Stabiele Angina Pectoris voor uitleg NYHA-classificatie).30)
In de volgende gevallen vindt de behandeling plaats in overleg met de internist:

bij verschijnselen van een ernstige, langdurig onbehandelde hypothyreoïdie. Bij ouderen geeft dit een verhoogde kans op myxoedeem coma, een levensbedreigende aandoening.31) Tevens is de patiënt gevoeliger voor levothyroxine en ontstaan er eerder bijwerkingen;
bij een moeilijk instelbare diabetes mellitus type 1.32)

www.nhg.org/standaarden/volledig/nhg-sta...amenteuzebehandeling
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Monique66

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Lees meer
7 jaren 5 maanden geleden - 7 jaren 5 maanden geleden #11248 door prutser
Beantwoord door prutser in topic Huisarts wil medicatie niet ophogen
Welkom Marije :)

Je huisarts zit er keihard naast.

Huisartsen die hypo's behandelen, worden geacht zich te houden aan de NHG-standaard Schildklieraandoeningen. (link: bit.ly/NHG_Schildklierstandaard ).

Daarin staat, onder het kopje Richtlijnen beleid bij hypothyreoïdie en dan vervolgens Medicamenteuze behandeling:

Het doel van de behandeling van hypothyreoïdie is dat de patiënt klachtenvrij is dan wel zich zo optimaal mogelijk voelt en dat het TSH en vrije T4 normaal zijn. Het TSH bevindt zich bij goed ingestelde patiënten veelal in het laag-normale gebied (het vrije T4 is dan meestal hoog-normaal)

en

Pas de dosering levothyroxine aan op geleide van de klachten van de patiënt en streef daarbij naar een normaal TSH en vrije T4, met in achtneming dat het TSH en vrije T4 sneller verbeteren dan de klachten.

Het normaalgebied bij de TSH ligt bij de meeste labs ergens tussen de 0,4 en de 4,0. Het kan per lab iets verschillen, maar niet veel. Eventueel kun je dit nakijken op een uitslagformulier van je lab; daar zijn meestal de normaalwaarden vermeld.

In ieder geval is heel duidelijk dat een TSH van 6 verhoogd is, en volgens de standaard moet je dosering dan worden opgehoogd.

Ik zou met deze informatie teruggaan naar je huisarts en aandringen op een ophoging. Wil hij dat nog steeds niet, vraag dan waarom hij afwijkt van de NHG-standaard, schrijf het antwoord op en post dat hier.

Ik weet dat mijn waarden binnen de normale grens vallen

Dat klopt dus niet: je TSH wijkt wel degelijk af.

Succes!
Laatst bewerkt 7 jaren 5 maanden geleden door prutser.

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

  • marije
  • Onderwerp Auteur
  • Offline
  • Nieuw lid
  • Nieuw lid
Lees meer
7 jaren 5 maanden geleden #11283 door marije
Beantwoord door marije in topic Huisarts wil medicatie niet ophogen
Bedankt voor jullie reacties. Ik heb mijn huisarts alleen nog aan de telefoon gesproken en ze zegt dat de waarden binnen de normaalwaarden van het lab vallen, zij houden een tsh van 5,8 aan als maximum en dat is kennelijk precies mijn waarde. Ze zei dat als mijn klachten zouden komen omdat ik te laag ben ingesteld ik een veel hogere tsh zou hebben dan nu. Het blijft lastig, mijn huisarts zei zelfs dat ze moe wordt van mensen die het beter denken te weten. Toen durfde ik er niet meer echt iets op te zeggen. Ondertussen nog steeds erg moe en spierpijnen..

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Lees meer
7 jaren 5 maanden geleden #11284 door Kiek
Beantwoord door Kiek in topic Huisarts wil medicatie niet ophogen
Hallo Marije,

Het is wel duidelijk dat de schildklier geen hobby is van je huisarts.
Als zij op haar standpunt blijft, dan doe je er toch beter aan een andere huisarts te zoeken.
Want je zit wel levenslang aan de levothyroxine vast.

Als je dat wilt, kan ik berekenen wat voor jou de juiste streefwaarden zijn van TSH en FT4.
Daarvoor heb ik je TSH/FT4-waarden nodig vanaf de start.
Niet zo ongeveer, maar wel precies.

Laat je je 's ochtends vroeg prikken, nuchter, dus zonder levothyroine in je maag?
Of volg je een ander patroon?

Kiek

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Lees meer
7 jaren 5 maanden geleden - 7 jaren 5 maanden geleden #11289 door prutser
Beantwoord door prutser in topic Huisarts wil medicatie niet ophogen

Ik heb mijn huisarts alleen nog aan de telefoon gesproken en ze zegt dat de waarden binnen de normaalwaarden van het lab vallen, zij houden een tsh van 5,8 aan als maximum en dat is kennelijk precies mijn waarde.

Een bovenste referentiewaarde TSH van 5,8 lijkt mij wel heel hoog hoor. De labs waar ik ooit ben geweest hanteerden een bovenste waarde van 3,7 tot 4,2. Maar goed, ik durf niet uit te sluiten dat het klopt. Bij welk ziekenhuis laat je prikken?

Mocht het toch kloppen, dan zijn de volgende passages uit de NHG-standaard van belang:

Het doel van de behandeling van hypothyreoïdie is dat de patiënt klachtenvrij is dan wel zich zo optimaal mogelijk voelt en dat het TSH en vrije T4 normaal zijn. Het TSH bevindt zich bij goed ingestelde patiënten veelal in het laag-normale gebied

Bij jou ligt de TSH juist helemaal bovenin het referentiegebied.

Een kleine verhoging van de dosering met 12,5 microg levothyroxine, ook al zijn TSH en vrije T4 al normaal, kan ervoor zorgen dat de patiënt zich beter voelt.


Het blijft lastig, mijn huisarts zei zelfs dat ze moe wordt van mensen die het beter denken te weten. Toen durfde ik er niet meer echt iets op te zeggen. Ondertussen nog steeds erg moe en spierpijnen..

Ik word moe van artsen die de behandelstandaards niet kennen of er zonder nadere motivatie van afwijken.

Nu ben ik wel benieuwd wat je arts gaat doen met haar eigen vaststelling dat je klachten niet van je schildklier kunnen komen (omdat volgens haar je TSH te laag is om daarmee je klachten te verklaren). Gaat ze dan zoeken naar wat wél de oorzaak is?

Hallo Marije,
Als zij op haar standpunt blijft, dan doe je er toch beter aan een andere huisarts te zoeken.
Want je zit wel levenslang aan de levothyroxine vast.

Dat lijkt me een verstandig advies. Je hoeft natuurlijk niet overal 'ruzie' over te gaan maken met je arts, maar je wil niet nog jarenlang zonder goed ingestelde schildkliermedicatie blijven rondlopen.
Laatst bewerkt 7 jaren 5 maanden geleden door prutser.

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Tijd voor maken pagina: 0.122 seconden
Gemaakt door Kunena